Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

INFORMACJE DYREKTORA PORADNI:

WAKACJE – zmiana godzin pracy

od 1 lipca do 31 sierpnia pracujemy:

poniedziałek – 10 – 18

wtorek, środa, czwartek, piątek – 8 – 16

 

Recepcja Poradni – tel. 22 643 78 08; 22 855 64 00 przyjmuje zgłoszenia rodziców i informuje o sposobach kontaktu ze specjalistami.
Zapisy na badania prowadzą psychologowie współpracujący z przedszkolem/szkołą, do której uczęszcza dziecko/uczeń:
https://ppp18war.home.pl/category/zespol/

 

Zarządzenie nr 2/2020/org. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18

Przestrzeganie zasad higieny i wdrożenie reżimu sanitarnego w Poradni

Zmiany w organizacji pracy Poradni

Badania diagnostyczne

Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem

 DORADZTWO ZAWODOWE W PORADNI – online

NOTKA O NASZEJ  PORADNI

Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Celem działania specjalistów Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Osiągamy ten cel dzięki współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży. Wartościami, którymi się kierujemy są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wyróżnia nas zaangażowanie, wysokie kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres form udzielanej pomocy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.