Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

AKTUALNOŚCI:

Nowy adres strony internetowej Poradni: https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/

Informacje o PPP 18 dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): https://bip.ursynow.warszawa.pl/Placowka.php?nr=18

OFERTA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW – szczegóły w zakładce: http://ppp18war.home.pl/zajecia-postdiagnostyczne/
Serdecznie zapraszamy !!!

Ważne informacje: Komunikat Dyrektora Poradni

Zapisy do specjalistów PPP 18 przyjmowane są za pośrednictwem recepcji, tel.: 22 855 64 00, 501 768 865 lub kontakt e-mail.  Adresy wszystkich pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Zespół”: https://ppp18war.home.pl/category/zespol

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli: http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22689-psychologiczne-centrum

Poradnia pracuje codziennie w godzinach 8 – 20, w soboty 8 – 14.
Sekretariat Poradni jest czynny w godzinach 8 – 19.

NOTKA O NASZEJ  PORADNI
Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Celem działania specjalistów Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Osiągamy ten cel dzięki współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży. Wartościami, którymi się kierujemy są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wyróżnia nas zaangażowanie, wysokie kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres form udzielanej pomocy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.