Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

 

INFORMACJE DYREKTORA PORADNI:

Poradnia pracuje codziennie w godzinach 8 – 20, w soboty 8 – 14.
Sekretariat Poradni jest czynny w godzinach 8 – 19.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są placówkami „nieferyjnymi”, co oznacza, że pracujemy bez przerw właściwych szkołom.

W czasie pandemii zapisy do specjalistów PPP18 przyjmowane są za pośrednictwem recepcji – 22 643 78 08, 22 855 64 00 lub kontakt e-mail. Adresy wszystkich pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Zespół: https://ppp18war.home.pl/category/zespol/

Niezależnie od pomocy udzielanej przez naszą Poradnię, w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

Więcej informacji: http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22689-psychologiczne-centrum

 

NOTKA O NASZEJ  PORADNI

Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Celem działania specjalistów Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Osiągamy ten cel dzięki współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży. Wartościami, którymi się kierujemy są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wyróżnia nas zaangażowanie, wysokie kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres form udzielanej pomocy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY PORADNI PODCZAS PANDEMII:

Zarządzenie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie obowiązującego wariantu pracy

Zał_1_VIII_2020_KLIENT_Procedury sanitarne

Zał_2_IX_Organizacja pracy PPP 18 w czasie pandemii

Zał_3_PPP 18_IX_Procedury postępowania na wypadek zakażenia