Oferta zajęć i warsztatów

Nasza Poradnia to miejsce, w którym mogą Państwo liczyć nie tylko na diagnozę, lecz również dalszą pomoc. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć terapeutycznych można uzyskać w sekretariacie poradni (tel. 22 643 78 08) lub u psychologa opiekującego się daną placówką. Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez nas z okazji 30-lecia istnienia Poradni. Znajdą tam Państwo przegląd różnych działań podejmowanych przez PPP nr 18.

Ważne: Rodzice dziecka objętego terapią w PPP nr 18 zobowiązują się do przestrzegania umowy pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka, a terapeutą.

„Z RĘKI DO RĘKI”

Bliżej Siebie 2018/2019

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego

Radosna Nauka

Terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Zajęcia wspierające rozwój oraz nabywanie umiejętności szkolnych

Diagnoza i terapia matematyczna

Terapia logopedyczna

Terapia integracji sensorycznej SI

NEUROFLOW – Aktywny Trening Słuchowy

Metoda eeg biofeedback

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży i dorosłych

Spotkania z kolorowym przyjacielem Leonem – Start 3 grudnia br.

Cztery Pory roku – zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnie stymulujące rozwój

JESTEM – CZUJĘ – REAGUJĘ

Zmysły w równowadze

Wyrażam się poprzez sztukę

Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

Coaching rodzicielski

Sama mama – grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla samotnych mam.

Oswoić stres

Terapia rodzinna