Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych na zajęcia w PPP nr 18 mogą ubiegać się o przyjęcie na zajęcia w dowolnej placówce prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju – zarówno publicznej, jak i niepublicznej. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach wwr, bez względu na miejsce ich realizacji, są nieodpłatnie.

Ważne linki:

Zasady naboru na zajęcia WWR w roku szkolnym  2019-2020

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i poradniach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa – wg stanu na 30 września 2017 r.

Niepubliczne poradnie prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotowane przez m. st. Warszawa