Orzecznictwo

Na terenie  Poradni działa zespół orzekający, wydający orzeczenie w sprawie:

  • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem,
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  • indywidualnego nauczania.

Zespół orzekający wydaje także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których stwierdzono niepełnosprawność.

W celu wydania orzeczenia lub opinii niezbędne jest przedłożenie w Poradni zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, wyników aktualnych badań psychologicznych oraz innych badań specjalistycznych. Rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia/opinii, powinni złożyć wniosek w tej sprawie w Poradni po uprzednim skontaktowaniu się z psychologiem.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wydawania orzeczeń przez Zespół Orzekający znajdują się » tutaj

Wzory dokumentów znajdują się z zakładce » druki do pobrania

Zarządzenie dyrektora w sprawie składania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia 6 maja 2013r  » do pobrania

Informacje dotyczące procedury wydawania przez Poradnię opinii znajdą Państwo >>tutaj

Terminy posiedzeń ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO działającego w PPP18 w r. szk. 2018/2019 :

1. 5.09.2018 godz. 9.00

2. 19.09.2018 godz. 9.00

3. 3.10.2018 godz. 9.00

4. 24.10.2018 godz. 9.00

5. 14.11.2018 godz. 9.00

6. 28.11.2018 godz. 9.00

7. 12.12.2018 godz. 9.00

8. 9.01.2019 godz. 9.00

9. 23.01.2019 godz. 9.00

10. 6.02.2019 godz. 9.00

11. 27.02.2019 godz. 9.00

12. 13.03.2019 godz. 9.00

13. 27.03.2019 godz. 9.00

14. 10.04.2019 godz. 9.00

15. 24.04.2019 godz. 9.00

16. 8.05.2019 godz. 9.00

17. 22.05.2019 godz. 9.00

18. 5.06.2019 godz. 9.00

19. 19.06.2019 godz. 9.00

20. 3.07.2019 godz. 9.00

21. 28.08.2019 godz. 9.00