Irena Wojciechowska – dyrektor poradni

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Socjoterapeutka, mediator rodzinny, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART) i umiejętności psychospołecznych. Realizatorka programów psychoedukacyjnych własnego autorstwa. Wieloletnia kuratorka sądowa. Autorka artykułów opisujących rzeczywistość społeczną dzieci i młodzieży. Skuteczna w pracy indywidualnej, warsztatowej i grupowej. Wieloletni…

Marta Policewicz-Podgórska – wicedyrektor poradni

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, wydziału Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła Szkołę Psychoterapii, Szkołę Trenerów Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Na co dzień pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną oraz z rodzicami.…

Danuta Berdychowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych na WSS-e w zakresie terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej (m.in.: Neurobiologiczne Podstawy…

Beata Cander

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychologii rozwojowej i psychoterapii organizowanych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Absolwentka 4-letnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez…

Beata Chmiel-Czajka

Pedagog, doradca zawodowy, absolwentka Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia. Uczestniczyła w wielu konferencjach,  targach…

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

Psycholog kliniczny, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej-rehabilitacja dzieci z problemami rozwojowymi. Nauczyciel, terapeuta metody integracji sensorycznej Terapeuta metodą eeg biofeedback. Ukończyła kursy dotyczące pracy z dziećmi nadpobudliwymi. Pracowała z młodzieżą uzależnioną, dziećmi z uszkodzeniami…

Katarzyna Drzewiecka

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt. Studia psychologiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim realizując specjalizację z psychologii klinicznej i osobowości. Obecnie jest na ostatnim roku szkoły psychoterapeutycznej w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt. Szkoła posiada akredytację EAGT, EAP, PTPG oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Uczestniczyła…

Dorota Gąsiorowska

Psycholog, psychoterapeutka, doradca zawodowy. Jest absolwentką UAM w Poznaniu, posiada dyplom  ukończenia Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA , uprawnienia socjoterapeuty i  trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji. Od kilkunastu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się działalnością diagnostyczną  i postdiagnostyczną dzieci i…

Ewa Gromuł

Neurologopeda W PPP nr 18 prowadzi: indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci. egromul@edu.um.warszawa.pl

Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka

Logopeda, filolog polski, nauczyciel terapii pedagogicznej, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziału Pedagogicznego (EW) oraz  Studium Podyplomowego w zakresie Logopedii. Otrzymała dyplom z neurologopedii (SWPS w Warszawie). Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu  terapii pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy doskonalące,…

Katarzyna Kaczmarczyk-Gaffke

Pedagog-terapeuta, reedukator, terapeuta EEG Biofeedback, absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Wydziału Edukacyjno-Filozoficznego w zakresie specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – tytuł licencjata, oraz studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika. Ukończyła także Podyplomowe Studia „Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi” Uniwersytetu Warszawskiego na…

Joanna Kubicka

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego- specjalizacja stosowana psychologia wychowawcza. Ukończyła kurs doskonalący z zakresu likwidowania specjalnych trudności w nauce czytania i pisania w Instytucie Badań Edukacyjnych, oraz liczne kursy m.in. Interwencja w sytuacji kryzysowej, Jak pracować z dzieckiem z…

Ewa Kuczyńska

Pedagog – terapeuta, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kierunek- pedagogika terapeutyczna, studia podyplomowe w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK oraz szereg szkoleń doskonalących umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach w nauce matematyki. Posiada kwalifikacje…

Dorota Madej

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychologii rozwojowej i psychoterapii. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych I Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Centrum Szkoleń…

Katarzyna Malec

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja – Psychologia Kliniczna Dziecka). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące metod diagnozy dzieci, pracy z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych („Pozytywna dyscyplina”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Wideotrening komunikacji”, „Bez klapsa”), pomocy psychologicznej dla małych dzieci („Problematyka wczesnej interwencji…

Wanda Matusiak

Logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, absolwentka wydziału pedagogicznego Uniwersytetu  Warszawskiego i Pomagisterskiego Studium Logopedycznego  na Wydziale Polonistyki UW. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz inne kursy doskonalące, m.in: ”Metoda  Dobrego Startu”, „Nauczyciel w sieci”, „Badanie słuchu, mowy i wzroku…

Małgorzata Morka

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka wydziału filozofii i psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od początku drogi zawodowej związana z pracą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła między innymi szkolenie zorganizowane przez…

Violetta Myśliwiec – urlop

Psycholog, ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie; kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz kurs na terapeutę integracji sensorycznej, a także liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. W PPP nr 18 zajmuje…

Agnieszka Osior

Psycholog absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła: Program Edukacji Psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.  Posiada uprawnienia realizatora warsztatów „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” Fundacji Dzieci Niczyje oraz…

Ewa Pietrzela

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie o specjalizacji Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Studium Pedagogicznego w SWPS w Warszawie. Ukończyła moduły specjalizacyjne oraz liczne kursy doskonalące z zakresu diagnozy, wspomagania rozwoju i terapii dzieci a także roczne szkolenie „Vademecum Gestalt”,…

Natalia Przybyszewska

Psycholog, absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja w zakresie Interwencji Kryzysowej. Ukończyła również Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi na UW. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy oraz dotkniętymi kryzysem życiowym.…

Elżbieta Spakowska

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej: Kurs kwalifikacyjny: „AAC – wspomagające i alternatywne porozumiewanie się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” wybrane szkolenia z Metody Krakowskiej; Podejście (VB) VerbalBehavior i zastosowanie VB…

Agnieszka Uszyńska

Pedagog specjalny, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na APS w Warszawie oraz kursy dotyczące wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0 – 6 lat, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii pedagogicznej. W…

Aleksandra Wilczewska-Babut

Psycholog, psychoterapeuta rodzinny, absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczyła w szkole systemowej terapii rodzin OPTA. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą gimnazjalną, licealną oraz rodzicami. W  PPP nr 18 prowadzi: Konsultacje psychologiczne dla rodziców, młodzieży Psychoterapię…

Eleonora Wójcik

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydziału Rewalidacji  i Resocjalizacji w Warszawie –  pedagogika specjalna – pedagogika terapeutyczna;  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji – kształcenie integracyjne i rewalidacja; Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi.  Ukończyła…

Marta Ziglińska

Psycholog, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego „INTRA”. Realizatorka warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenia…