Irena Wojciechowska – dyrektor poradni

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Socjoterapeutka, mediator rodzinny, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART) i umiejętności psychospołecznych. Realizatorka programów psychoedukacyjnych własnego autorstwa. Wieloletnia kuratorka sądowa. Autorka artykułów opisujących rzeczywistość społeczną dzieci i młodzieży. Skuteczna w pracy indywidualnej, warsztatowej i grupowej. Wieloletni…

Marta Policewicz-Podgórska – wicedyrektor poradni

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, wydziału Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła Szkołę Psychoterapii, Szkołę Trenerów Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Na co dzień pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną oraz z rodzicami.…

Danuta Berdychowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych na WSS-e w zakresie terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej (m.in.: Neurobiologiczne Podstawy…

Katarzyna Borkowska

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w placówkach oświatowych i pomocowych. Posiada doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące działalności…

Beata Cander

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychologii rozwojowej i psychoterapii organizowanych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Absolwentka 4-letnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przez…

Beata Chmiel-Czajka

Pedagog, doradca zawodowy, absolwentka Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia. Uczestniczyła w wielu konferencjach,  targach…

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

Psycholog kliniczny, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej-rehabilitacja dzieci z problemami rozwojowymi. Nauczyciel, terapeuta metody integracji sensorycznej Terapeuta metodą eeg biofeedback. Ukończyła kursy dotyczące pracy z dziećmi nadpobudliwymi. Pracowała z młodzieżą uzależnioną, dziećmi z uszkodzeniami…

Katarzyna Drzewiecka

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt. Studia psychologiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim realizując specjalizację z psychologii klinicznej i osobowości. Obecnie jest na ostatnim roku szkoły psychoterapeutycznej w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt. Szkoła posiada akredytację EAGT, EAP, PTPG oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Uczestniczyła…

Małgorzata Maria Fijałkowska

ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia, a także Uniwersytet Warszawski na kierunku socjoterapia. Ponadto odbyła szereg dodatkowych kursów, szkoleń i staży zawodowych, tym szkolenie z…

Dorota Gąsiorowska

Psycholog, psychoterapeutka, doradca zawodowy. Jest absolwentką UAM w Poznaniu, posiada dyplom  ukończenia Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA , uprawnienia socjoterapeuty i  trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji. Od kilkunastu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się działalnością diagnostyczną  i postdiagnostyczną dzieci i…

Katarzyna Głowacka

Ukończyła studia magisterskie  na kierunku Psychologia , studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej,   Sensomotoryczną Terapię Widzenia, Pedagogikę specjalną z Oligofrenopedagogiką. Na co dzień pracuje jako terapeuta Integracji Sensorycznej w szkole integracyjnej.  Sukcesywnie poszerza swoja wiedzę z zakresu  trudności rozwojowych dzieci. W…

Ewa Gromuł

Neurologopeda W PPP nr 18 prowadzi: indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci. egromul@edu.um.warszawa.pl

Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka

Logopeda, filolog polski, nauczyciel terapii pedagogicznej, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziału Pedagogicznego (EW) oraz  Studium Podyplomowego w zakresie Logopedii. Otrzymała dyplom z neurologopedii (SWPS w Warszawie). Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu  terapii pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy doskonalące,…

Katarzyna Kaczmarczyk-Gaffke

Pedagog-terapeuta, reedukator, terapeuta EEG Biofeedback, absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Wydziału Edukacyjno-Filozoficznego w zakresie specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – tytuł licencjata, oraz studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika. Ukończyła także Podyplomowe Studia „Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi” Uniwersytetu Warszawskiego na…

Joanna Kubicka

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego- specjalizacja stosowana psychologia wychowawcza. Ukończyła kurs doskonalący z zakresu likwidowania specjalnych trudności w nauce czytania i pisania w Instytucie Badań Edukacyjnych, oraz liczne kursy m.in. Interwencja w sytuacji kryzysowej, Jak pracować z dzieckiem z…

Ewa Kuczyńska

Pedagog – terapeuta, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kierunek- pedagogika terapeutyczna, studia podyplomowe w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK oraz szereg szkoleń doskonalących umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach w nauce matematyki. Posiada kwalifikacje…

Dorota Madej

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychologii rozwojowej i psychoterapii. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych I Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Centrum Szkoleń…

Katarzyna Malec

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja – Psychologia Kliniczna Dziecka). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące metod diagnozy dzieci, pracy z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych („Pozytywna dyscyplina”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Wideotrening komunikacji”, „Bez klapsa”), pomocy psychologicznej dla małych dzieci („Problematyka wczesnej interwencji…

Wanda Matusiak

Logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, absolwentka wydziału pedagogicznego Uniwersytetu  Warszawskiego i Pomagisterskiego Studium Logopedycznego  na Wydziale Polonistyki UW. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz inne kursy doskonalące, m.in: ”Metoda  Dobrego Startu”, „Nauczyciel w sieci”, „Badanie słuchu, mowy i wzroku…

Małgorzata Morka

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka wydziału filozofii i psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od początku drogi zawodowej związana z pracą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła między innymi szkolenie zorganizowane przez…

Violetta Myśliwiec – urlop

Psycholog, ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie; kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz kurs na terapeutę integracji sensorycznej, a także liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. W PPP nr 18 zajmuje…

Agnieszka Osior

Psycholog absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła: Program Edukacji Psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.  Posiada uprawnienia realizatora warsztatów „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” Fundacji Dzieci Niczyje oraz…

Ewa Pietrzela

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie o specjalizacji Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących z zakresu diagnozy, wspomagania rozwoju i terapii…

Natalia Przybyszewska

Psycholog, absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja w zakresie Interwencji Kryzysowej. Ukończyła również Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi na UW. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy oraz dotkniętymi kryzysem życiowym.…

Elżbieta Spakowska

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej: Kurs kwalifikacyjny: „AAC – wspomagające i alternatywne porozumiewanie się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” wybrane szkolenia z Metody Krakowskiej; Podejście (VB) VerbalBehavior i zastosowanie VB…

Agnieszka Uszyńska

Pedagog specjalny, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na APS w Warszawie oraz kursy dotyczące wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0 – 6 lat, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii pedagogicznej. W…

Aleksandra Wilczewska-Babut

Psycholog, psychoterapeuta rodzinny, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapii w nurcie psychodynamiczno- systemowym przy Stowarzyszeniu OPTA. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą gimnazjalną, licealną oraz rodzicami. W  PPP nr 18 prowadzi:…

Eleonora Wójcik

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydziału Rewalidacji  i Resocjalizacji w Warszawie –  pedagogika specjalna – pedagogika terapeutyczna;  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji – kształcenie integracyjne i rewalidacja; Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi.  Ukończyła…

Anna Zaręba

Pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie i pedagogika lecznicza. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie. Wykształcenie uzupełniała na licznych kursami z zakresu metodyki…

Marta Ziglińska

Psycholog, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego „INTRA”. Realizatorka warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenia…