Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

 

AKTUALNOŚCI:

Trwają zapisy do grup superwizyjno-wsparciowych dla specjalistów pracujących w szkołach Dzielnicy Ursynów.

Webinaria dla rodziców i nauczycieli odbędą się w dniach 10 i 16 czerwca w godzinach: 17-19. O terminie zapisów poinformujemy osobnym komunikatem. 

Szczegóły w zakładce „Oferta zajęć i warsztatów”: http://ppp18war.home.pl/zajecia-postdiagnostyczne/
Serdecznie zapraszamy !!!

Ważne informacje: Komunikat Dyrektora Poradni z dnia 26.03.2021 r.

Zapisy do specjalistów PPP 18 przyjmowane są za pośrednictwem recepcji, tel.: 22 855 64 00, 501 768 865 lub kontakt e-mail.  Adresy wszystkich pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Zespół”: https://ppp18war.home.pl/category/zespol

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY PORADNI PODCZAS PANDEMII:
Zarządzenie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie obowiązującego wariantu pracy
Zał_1_VIII_2020_KLIENT_Procedury sanitarne
Zał_2_IX_Organizacja pracy PPP 18 w czasie pandemii
Zał_3_PPP 18_IX_Procedury postępowania na wypadek zakażenia

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli: http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22689-psychologiczne-centrum

Poradnia pracuje codziennie w godzinach 8 – 20, w soboty 8 – 14.
Sekretariat Poradni jest czynny w godzinach 8 – 19.

NOTKA O NASZEJ  PORADNI
Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Celem działania specjalistów Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Osiągamy ten cel dzięki współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży. Wartościami, którymi się kierujemy są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wyróżnia nas zaangażowanie, wysokie kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres form udzielanej pomocy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.